top of page

About Us


First Senior Center là trung tâm chăm sóc ban ngày đầu tiên ở Georgia mà người Việt Nam sở hữu và điều hành.
Tất cả bắt đầu với một giấc mơ của một cô gái trẻ tị nạn thuyền người đã đến đất nước này lúc chín tuổi, và chứng kiến ​​đầu tiên làm thế nào các bậc trưởng lão mở đường cho cô ấy để thịnh vượng trong đất mới.
Sau khi tốt nghiệp đại học, cô theo đuổi sự nghiệp về đầu tư bất động sản, và sau nhiều năm thành công không bao giờ quên được những người lớn tuổi ảnh hưởng đến cuộc sống của cô như thế nào.
Đây là cách cô trả lại cộng đồng của cô, và thiết lập một cơ sở chăm sóc ban ngày cho những người cao niên thân yêu.

bottom of page